Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Timmerfabriek Haarlemmermeer bv

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Timmerfabriek Haarlemmermeer bv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Timmerfabriek Haarlemmermeer bv. De volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam + evt. tussenvoegsel;

-Achternaam;

-Factuur- en of levering adres;

-(Zakelijk) telefoonnummer;

-(Zakelijk) E-mailadres (sen;)

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Uw persoonsgegevens worden door Timmerfabriek Haarlemmermeer bv opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

-Blijvend in ons klantenbestand, tenzij hier bezwaar tegen wordt gemaakt

-In de financiële administratie maximaal 7 jaar na de laatste opdracht/contact.

Doeleinden

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Timmerfabriek Haarlemmermeer bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

-Administratieve doeleinden;

-Communicatie over de offerte, opdracht, nieuws uitingen en /of uitnodigingen;

-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.